Jak na ohřev vody v bazénu

Léto je v plném proudu a bazén na zahradě již patří mezi základní vybavení pro mnoho lidí. Počasí je však proměnlivé a proto se nabízí otázka, jak co nejefektivněji ohřívat vodu v bazénu a také jak teplou vodu v bazénu udržet a prodloužit si tak koupací sezónu.Návod

Existují tři hlavní možnosti ohřevu vody a to solární ohřev vody, elektrický ohřev a tepelná čerpadla. Každý typ ohřevu má své plusy i mínusy. Podrobnější popis a srovnání se dozvíte níže.

Elektrický ohřev

Jedná se o elektrické průtokové ohřívače vody. Při koupi tohoto typu ohřevu nás zaujme nízká pořizovací cena, na druhou stranu však musíme počítat s vysokými provozními náklady. Mnohem více se však začínají používat následující dva typy ohřevů.

Solární ohřev vody

Tento typ ohřevu vody funguje na principu pohlcování tepelné energie ze slunečního záření a následného přenášení do vody. Chladná voda je z bazénu pomocí čerpadla vháněna do solárního ohřevu a následně se teplejší voda vrací zpět do bazénu.

TIP: Tepelná čerpadla ohřejí vodu v bazénu levně a spolehlivě.

Umístění solárních panelů je různé. Hlavní je vybrat slunné místo kam září sluneční paprsky během dne co nejvíce. Nevhodné je nechávat solární panely přímo na trávníku, protože může hrozit zápal trávy pod panelem. Je vhodné brát v úvahu také vzdálenost od bazénu, výšku umístění, délku, tvar či průměr propojovacího potrubí. Umístění může často způsobovat tlakové ztráty a tím také více namáhat chod čerpadla.

Velikost plochy panelu záleží na velikosti bazénu. Obvykle v případě hloubky bazénu kolem 1,2 metru je optimální plocha panelu 60% plochy vodní hladiny. Pro udržení teplé vody v bazénu při ochlazení vzduchu (např. přes noc) se doporučuje používat solární plachtu.

Mezi hlavní výhody solárního ohřevu vody patří v porovnání s ostatními variantami relativně nízká pořizovací cena a také nízké náklady na provoz. Solární panely se často instalují také na střechy domů, z čehož plynou další z mnoha výhod – snadná manipulace, montáž i demontáž panelů.

TIP: Vyplatí se levné tepelné čerpadlo? Odpověď najdete na Abeceda-cerpadel.cz

Tepelná čerpadla

Princip, na kterém fungují tepelná čerpadla, je jednoduchý. Pomocí tepelného čerpadla se teplota z okolního vzduchu přeměňuje na teplejší vzduch, který ohřívá vodu v bazénu. Jedná se vlastně o obdobný princip, na němž je založena klimatizace nebo chladnička – jen obráceně.

Na rozdíl od solárních panelů, které ohřívají vodu pouze, když na ně dopadají sluneční paprsky, mají tepelná čerpadla obrovské plus. Ohřívají vodu, i když je pod mrakem. Při výběru tepelného čerpadla je rozhodující objem vody v bazénu. Stejně jako v případě solárních panelů je vhodné používat pro udržení teplé vody solární plachtu.

Mezi hlavní výhodu tedy patří skutečnost, že ohřívá vodu i při nízkých teplotách vzduchu a dále také snadná manipulace. Navíc se jedná o ekologickou variantu. Nevýhodou je vyšší pořizovací cena a další náklady spojené s provozem čerpadla.

Je jen na vás, jaký typ ohřevu vody si ke svému bazénu vyberete. Rozhodně však není na škodu se obrátit na prodejce bazénů, kteří vám zajisté vhodnou variantu poradí.