Prodáváte nebo darujete auto? Za přepis na nového majitele odpovídáte vy!

Jakmile přestáváte být majitelem vozu, je nutné tuto změnu zanést i do registru vozidel. Přitom je jedno, zda jste auto prodali, darovali anebo ho nechali zlikvidovat. Ukážeme vám, proč tomu tak je. A poradíme, co si připravit, kam zajít a také: na co si při přepisu dát největší pozor. Odpovědnost totiž vždycky zůstává na straně toho, kdo se vozu zbavuje.

Za přepis vozu nebo jeho vyřazení z evidence odpovídá původní majitel

Možná vám to přijde jako nespravedlivé, že přepis vozu padá na bedra toho, kdo se vozu zbavuje, ale ve výsledku je důvod k takovému opatření celkem logický. Právě na majitele vozu se totiž sesypou všechny případné pokuty, které jsou spojeny s nesprávným provozem vozidla, či s absencí sjednaného povinného ručení.

A tak je na prodejci nebo na darujícím, aby si zajistil, že on už jako majitel auto opravdu veden nebude. Legislativa navíc umožňuje uložit původnímu majiteli pokutu až 50 000 Kč, pokud se o přepis vozu nepostará do 10 dní od jeho prodeje nebo od podpisu písemné smlouvy o darování auta.

Kupující vozu nebo příjemce darovaného auta má však přece jen nějakou povinnost a zodpovědnost: musí v  záležitosti převodu plně spolupracovat. Třeba v tom, že poskytne prodávajícímu plnou moc pro přepis vozu v registru právě na sebe (v případě, že se jednání na úřadu neúčastní osobně).

Kam kvůli přepisu zajít a do jakého termínu?

Auta, jejichž majitelé žijí v České republice, musejí být evidována v Registru vozidel. Ten je spravován Ministerstvem dopravy, sídlí v Praze, ale svá kontaktní místa má na každé obci s rozšířenou působností. Proto v tom městě, kde se dá vyřídit občanský průkaz nebo pas, najdete i Registr vozidel. Návštěvu lze naplánovat předem a objednat se online tak, abyste nemuseli příliš dlouho čekat, kdyby se na úřadu vytvořila fronta.

Stejné důvody, termíny a stejná odpovědnost se vztahují i na přepis auta v rodině – a je fuk, zda proběhl formou prodeje nebo darování. Jestliže vůz nově patří někomu z příbuzných, třeba bydlících s vámi v jedné domácnosti, ani tehdy se neztrácí vaše povinnost nahlásit změnu do státní evidence vozidel. Podívejte se, na jaké další povinnosti a postupy je potřeba myslet při přepisu auta v rodině.

Jaké dokumenty vzít s sebou

Na úřadě se neobejdete bez několika dokumentů. Začít musíte evidenční prohlídkou. Co to je? Jde o prohlídku stavu auta v době jeho převodu na nového majitele. Provádí se na stejných místech jako státní technická kontrola (STK). Pro přepis vozu potřebujete prohlídku mladší 14 dní. Výhodou evidenční prohlídky je, že na ni může auto dopravit kdokoliv. Stejně jako na STK.

Pokud s vámi nový majitel auta nepůjde na registr vozidel, budete potřebovat jeho plnou moc pro přepis vozu. Na ní musí nechat ověřit podpis, nejlépe na CzeckPointu. Jestliže na úřad nedorazíte pro změnu vy, plnou moc k převodu od vás musí získat nový majitel, případně vámi i novým majitelem pověřená třetí osoba. Neobejdete se ani bez dalších dokladů, včetně osobních.

Zde uvádíme seznam všech dokumentů a dokladů, které s sebou musíte na registr vozidel vzít:

  • vyplněná žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla
  • kupní smlouva nebo darovací smlouva
  • velký a malý technický průkaz
  • protokol o evidenční kontrole
  • zelená karta
  • občanské průkazy těch, kteří jsou u převodu přítomni, nebo jejich plnou moc.

Kolik stojí přepis auta na nového majitele a jak dlouho to na úřadě zabere

Přepis vozu samozřejmě nebude zdarma. A to ani tehdy, když jej darujete. Nejde naštěstí o nijak horentní sumy. Cena evidenční kontroly se obvykle pohybuje v řádu stokorun, od 200 do 800 Kč, samotný přepis je na úřadu zpoplatněn 800 korunami.

Ještě ale zpozorněte! Někdy může být během převodu uplatněna i ekologická daň. Uhradit ji musíte také na úřadě, ihned při přepisu. A kdy se vás bude týkat? Když vaše auto nesplní emisní normy. To znamená, že při evidenční prohlídce získá známku EURO 0, EURO 1 nebo EURO 2.

Jestliže bude náležet do EURO 2, daň činí 3 000 Kč, pokud náleží do EURO 1, uhradit je nutné 5 000 Kč. A jestliže nesplňují žádnou emisní normu (EURO 0), ekologická daň bude na tento přepis uvalena ve výši 10 000 Kč (tady už se vyplatí uvažovat spíše o likvidaci auta než o jeho prodeji).

Tip: možná už jste uvažovali o účinnějším zabezpečení auta. Podívejte se na naše ověřené tipy, jak zabezpečit auto proti krádeži.