Není kód jako kód. Víte, proč jaké položky se používají různé čárové kódy?

Ačkoliv na první pohled může většina čárových kódů vypadat naprosto totožně, tak je pravý opak pravdou. Čárové kódy jsou velice rozličným digitálním světem, který nám dává miliardy možností, jak můžeme označovat jednotlivé produkty a služby.

Většinou se ale používání konkrétního čárového kódu neurčuje podle toho, jak by si přála společnost sama. Samotné čárové kódy jsou totiž výrazně regulované jednotlivými státy, nebo dokonce i kontinenty a společenstvími jako může být Evropská unie. A jaké, že to jsou kódy například u nás? To zjistíte v rámci dnešního článku.

Jak se značí běžné výrobky a potraviny u nás?

V našich podmínkách se nejčastěji používají čárové kódy EAN 13. Jedná se o standard, který denně potkáváme u výrobků jako je drogerie, nebo potraviny v našem prostředí. Kód je specifický tím, že má poměrně dlouhou strukturu čas a zároveň obsahuje oproti jiným standardům například i číselníkové označení na pravé straně kódu. Tím se kupříkladu liší od stejného kódu, který používají k označování tiskovin a knížek. Tak namísto čísla nacházíme běžné speciální symboly. Specifickou součástí tohoto standardu je rozsáhlý katalog hodnot, do kterého se pochopitelně musí každý případný nový kód zavést. Globální kód pro mezinárodní označení.

I když mají jednotlivé organizace, společnosti a národy svoje vlastní preference. Tak existuje kód, který se všeobecně považuje jako globální standard, se kterým můžete počítat v mezinárodní dopravě. Dokonce jej lze používat také k jednoznačnému označování služeb, které někdo využívá. Zkratka takového kódu je Gtin. Oproti mnohým jiným standardům čárových kódů má tu výhodu, že je jeho identifikační kód vždycky zcela unikátní. U ostatních kódů totiž lze kombinovat stejný číselník s různými grafickými kódy.

Specifický kód s označením UPC

Dalším z mnoha kódů, které se aktivně používají při označování produktů a služeb, může být dokonce také kód UPC. Ten není vyloženě spjatý s dopravní společností UPC, ačkoliv by tomu název mohl nahrávat. Tyto čárové kódy se používají pro označování specifičtějších produktů. Patří mezi ně například knihy, tiskoviny a v některých případech dokonce i různé druhy tabákových výrobků a importního zboží.