Jak zvládnout autoškolu?

Chcete se stát řidičem a čeká vás autoškola? Pak je dobré se na ni připravit nejen psychicky, ale rozšířit si základní obzory i co se dopravních značek týče. Právě ty totiž dávají řád celému dopravnímu provozu a bez jejich znalosti se žádný řidič, chodec či cyklista „nehne z místa“.

K prvotnímu kontaktu s dopravním značením člověk přijde již v raném dětství, když se učí jezdit na kole. Bez toho, aniž by poznal značku „Dej přednost v jízdě“ nebo „Hlavní silnice“, se do pedálů opřít vskutku nemůže. Další, o dost větší lekci, potenciální řidič dostane, když se hodlá stát majitelem skútru, motorky a osobního automobilu.

Naučit se význam dopravních značek je základním předpokladem k tomu, abyste byli dobrým šoférem a byli na silnici v bezpečí. Neohrožovali sebe samotné, ani jiné účastníky provozu. Dopravní značení se dělí na svislé a vodorovné. Celou škálu těchto příkazových, zákazových, výstražných nebo informativních značek v ČR zajišťuje společnost AZznačky. Zabývá se jejich výrobou, instalací, ale i pronájmem.

Než se vydáte na silnici

Když budoucí řidič zdárně projde teorií, měl by své praktické dovednosti před výjezdem do ostrého provozu, otestovat na trenažeru. Stále více autoškol k prvotní průpravě využívá i své vlastní tréninkové areály, které se podobají dopravnímu hřišti.

Školitel má možnost zde dopravní značky libovolně umístit a simulovat tak nespočet dopravních situací. Většina školitelů i žáků kvituje, že si může značky podle potřeby zapůjčit a naistalovat. Pronájem dopravního značení poskytuje společnost AZznačky všem komerčním i nekomerčním subjektům.

V praxi se může jednat o svislé i vodorovné dopravní značky, mobilní oplocení i dopravní zařízení, jako jsou zpomalovací prahy, parkovací zábrany či dopravní zrcadla. Společnost AZznačky se na trhu dopravního značení pohybuje nepřetržitě již od roku 2007 a kvalitu služeb garantuje vysokými firemními standardy. Své zastoupení má v Čechách i na Moravě a má ty nejlepší reference.