Jak na bezpečnosti při práci při svařování

Svařování kovů paktří mezi zdraví velmi ohrožující aktivity. Ze zákona proto vyžaduje používání speciálních ochranných prostředků. O jaké se jedná?

Rizik, kterým je svářeč vystaven, je hned několik. Hrozí jim úrazy i nemoci z povolání. Rizikové jsou toxické zplodiny i vysoký žár, kterému jsou vystaveni.

Rizika svařování

Největším rizikem při svařování je popálení způsobené vznícením hořlavin, s nimiž svářeč pracuje. Popáleniny mu mohou přivodit odstřikující kov i struska ze svarové lázně. Spálit se ale může samotným dotykem rozžhavených částí. Zdaleka najde jen o kůži. V ohrožení u svářečů je i dýchací systém a jiné orgány. Například svařovací elektrody, respektive jejich obaly, mohou při delší expozici vyvolat otoky plic a kostních tkání. Proto je naprosto nezbytné, aby svářeč při výkonu své práce používal adekvátní a k tomu určení ochranné prostředky primárně určené pro svářeče.

Pracovní oděvy pro svářeče

Jedná se především o svářecí zástěry, kalhoty, bundy a kombinézy vyrobené z pevných a nehořlavých materiálů. Další nutností jsou žáruvzdorné rukavice odolné vůči sálavému i kontaktnímu teplu. Ty by navíc měly svého nositele ochránit i před pořezáním. Nejkvalitnější jsou rukavice vyrobené z preox-aramidové, PBI®-aramidové či silikátové tkaniny a opatřené další vnitřní izolací. Vhodná samozřejmě je i adekvátní pokrývka hlavy. Nabízejí se speciální svářečské čepice a šátky. Svářeč zkrátka musí být ochráněn od hlavy až k patě.

Ochrana zraku a dýchacího ústrojí

Myslet byste rovněž měli i na ochranu dýchacího ústrojí a zraku. Účinnou ochranu proti jemnému prachu, mlze, metalu, ozónu a proti svářečskému kouři a dýmu, poskytuje například obličejová filtrační polomaska GVS ELIPSE P3, která je k sehnání na e-shopu wirpo.cz. Zrak pak před škodlivými účinky ultrafialového i infračerveného záření svářeči ochrání svařovací kukla.