Úklidové služby vylepší vizitku firmy

úklidová firma

Jistě se shodneme na tom, že úklid je naprosto nezbytný nejen v domácnostech, ale i v kancelářích, zdravotnických zařízeních, průmyslových objektech nebo společných prostorech domů. Všechny tyto nemovitosti mají jedno společné, totiž, že je nutné je pravidelně uklízet.

Z hygienických důvodů i kvůli lepší přehlednosti a zajištění optimálních podmínek pro práci je důležité, aby společnosti a instituce řádně zajistily čistění a uklízení společných prostor i jednotlivých pracovišť a provozů.

Vzhledem k tomu, že je žádoucí, aby vše bylo uklizeno precizně a někde i dodrženy speciální nároky a podmínky na úklid, je vhodné za tímto účelem objednat profesionální úklidovou firmu. Důvodů je hned několik.

Úklid bytu není totéž, co úklid ve firmě

Kvalita úklidu

Pokud se úklid svěří nájemcům v domě nebo zaměstnancům firmy, dříve nebo později se může stát, že tuto činnost, byť třeba i nevědomky, budou šidit. Úklidové firmy jsou za svou službu placené, a z toho titulu k ní přistupují svědomitě a pečlivě. Mají vyškolené zaměstnance, používají kvalitní vybavení na úklid, profesionální přípravky a stroje, znají efektivní postupy práce.

Starosti svěřte odborníkům

Rozdělovat úklidové směny, shánět čisticí prostředky, opravovat staré a kupovat nové vysavače, hledat náhradu za nemocné pracovníky, přebírat zodpovědnost za hygienickou čistotu budovy atp., to vše je v případě zaměstnání úklidové firmy v jejich kompetenci. Není nutné, aby zaměstnavatelé řešili krom jiných úkolů ještě záležitosti údržby či úklidu. Důležité je umět delegovat funkce a svěřit zodpovědnost profesionálům.

TIP: čistící prostředek

Flexibilita

Má-li Vaše společnost vymezenou pracovní dobu, je žádoucí, aby úklid probíhal, pokud možno mimo ni. Aby uklízecí čety nerušily pracovní dobu a činnost zaměstnanců. To je v případě úklidových společností maličkost. Většinou nabízí i služby v odpoledních či večerních hodinách i o víkendech. Zkrátka v době, která bude vyhovující potřebám dané instituce.

Různé nároky na úklid dle jejich zaměření

Úklid kanceláří, firem, zdravotnických zařízení, skladů a hal, to vše můžete nalézt v nabídce úklidových služeb profesionálních firem. Ty se většinou přizpůsobí typu společnosti nebo instituce a dle toho směřují i třeba specifické výkony vhodné pro tu kterou firmu.

· V případě kancelářských budov, obchodních center a administrativních objektů zajišťují komplexní servis počínaje údržbou veřejných prostranství i venkovního vybavení. Kromě běžného zametání a vytírání podlah, čištění kancelářského nábytku a čalouněných ploch, mytí a otírání rámů a leštění skel dveří a úklidů sociálních zařízení a kuchyněk poskytují většinou i další, náročnější služby.

Některé firmy zajišťují i podrobnější údržbu podlah a krytin, jako například strojní mytí a ošetření podlah či extrakční čištění koberců. Jiné nabízí dokonce i tlakové mytí fasád a postarají se o třídění a ekologickou likvidaci odpadů. To vše dle dohodnutých úklidových plánů.

· Na úklidy zdravotních zařízení jsou kladeny specifické nároky. Pravidelný úklid nemocnic, ordinací, soukromých klinik i laboratoří musí být prováděn v souladu s vyhláškou č. 195/2005 Sb. Ta vymezuje hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Jsou zde třeba volit individuální režimy úklidu prostor pro zdravotnictví a zejména nastavit evidenci úklidu pro nemocnice v souladu s hygienickými normami.

Je třeba zajistit používání speciálních prostředků a technologií pro úklid nemocnic, dodržovat dezinfekční plány pro úklidy zdravotnických zařízení a specifickým způsobem přistupovat i k manipulaci s prádlem. V neposlední řadě je v těchto případech pamatováno na specifické třídění a likvidaci odpadu ve zdravotnických zařízeních.

· V rámci úklidu průmyslových objektů postupují údržbové a úklidové firmy dle nároků na tu kterou oblast. Zabývají se úklidem hal, výrobních či montážních prostor, skladů a logistických areálů. Nabízí údržbu dílen, garáží, dep i dalších náročných provozů. Mají zkušenosti a většinou disponují speciálním strojovým parkem pro úklid a čištění specifických povrchů jako například kamene, mramoru či dřeva.

Tyto firmy zajišťují obvykle vysávání a strojní čištění podlah, protože mají speciální čisticí technologie pro vysoce frekventované podlahy. V rámci náročnějších provozů poskytují bezpečné strojní mytí opravárenských hal, montážních a servisních jam. Samozřejmostí jsou výškové práce a s nimi související mytí svítidel, světlíků, nosníků a dalších předmětů a prostor.

Je vhodné si zvolit služby na míru, kde daný poskytovatel disponuje veškerým vybavením pro úklidy průmyslových objektů a obvykle zajišťuje i údržbu zeleně a venkovních ploch.