Tvorba obsahu v MS Word

K úpravě dokumentů kromě stránkování často patří i tvorba obsahu. Někdo dává přednost pracné ruční tvorbě, protože se obává jeho automatické tvorby. Zbytečně. Pojďme se na ni podívat.Návod

Již při psaní si musíte uvědomit, jaké nadpisy budou hlavní a jaké budou naopak spadat do podnadpisů a dalšího drobnějšího členění. Není to samozřejmě nutné, můžete se tomu věnovat až po kompletním napsání eseje nebo nějaké práce, ale je to praktičtější. Jakmile napíšete hlavní název kapitoly, klikněte si do karty „Domů“ a v kartě „Styly“ si jednoduše nadefinujte vámi požadovaný styl. Například ve Wordu 2007 kliknete pravým tlačítkem myši na „Nadpis1“, v nabídce zvolíte „Změnit“. V otevřeném okně můžete se stylem libovolně pracovat – zvolit písmo, jeho velikost, barvu, odsazení… Pod nabídkou „Formát“ vlevo dole se skrývají možnosti tabulátorů, číslování, ohraničení, písma… klasická nabídka úpravy textu. Když se dostanete k podnadpisům, nadefinujete jejich vzhled stejným způsobem, ale již operujete v „Nadpisu 2“, což je takový nadpis druhé kategorie. V případě existence dalších pod-podnadpisů, pokračujete v jejich definování v „Nadpisu3“ atd. Názvy „Nadpisů“ se samozřejmě dají měnit, stačí opět na vybraný styl kliknout pravým tlačítkem a zvolit možnost „Přejmenovat“. Po napsání své práce kliknete na požadovanou stranu, kde chcete mít umístěn „Obsah“. V kartě „Odkazy“ zvolte možnost „Obsah“. Zde si můžete vybrat z předem připravených vzhledů, případně si jej můžete libovolně upravit. Je důležité zapamatovat si, že pokud budete následně v dokumentu nadpisy či podnadpisy jakkoliv měnit, vygenerovaný „Obsah“ se automaticky NEMĚNÍ. Proto se po každé takové úpravě nezapomeňte vrátit kurzorem do „Obsahu“ a opět v kartě „Odkazy“ kliknout na „Aktualizovat tabulku“. Objeví se vám další okno s nabídkou aktualizace celé tabulky, nebo pouze čísel stránek. Obsah jde zároveň ve stejné kartě vymazat kliknutím „odebrat obsah“.