Proč jsou na starých mapách a obrazech obludy?

Oceán příšera obluda

Všimli jste si, že na starých mapách a obrazech jsou vyobrazeny nejrůznější obludy? Proč to tak je?

Představte si, že lidé dříve věřili, že oceány jsou plné nebezpečných mořských příšer. Proto byli první mořeplavci před společností velice odvážní, jelikož většina moří ještě nebyla zmapována. Lidé tedy nevěděli co se skutečně v moři skrývá.

Zajímavostí je, že všechny moře a oceány nejsou dopodrobna prozkoumané ještě dnes. Stále existují místa na které se člověk ještě nedostal.