Jak jezdit s autem úsporně a ušetřit benzín

Jak ušetřit za benzín

Při dnešních cenách benzínu není zanedbatelné, zda řidič dokáže jezdit úsporně, či nikoliv. Vhodným způsobem jízdy lze snížit spotřebu benzínu až o 25% nezávisle na značce vozu, za předpokladu že budete dodržovat následující zásady.

Po nastartování motoru se ihned rozjíždět a na nic zbytečně v letních měsících nečekat.

Po ujetí délky automobilu bezprostředně přeřadit na druhý rychlostní stupeň.

Rozjezdy automobilu musí být měkké a plynulé.

Plynový pedál tlačit pouze tak, jak to vyžaduje dopravní situace.

Motor využívat pokud možno jen při nižších otáčkách a včas přeřazovat na vyšší rychlostní stupeň.

Jezdit co nejvíce na nejvyšší rychlostní stupeň a to i ve městě při dodržení předepsané rychlosti pokud to situace dovolí.

Předvídat jízdní podmínky a včas zařadit neutrál a ke křižovatce, světlům apod. dojíždět.

Při delším stání zastavit motor.

Dbát na optimální seřízení zapalování a karburátoru a na správné nahuštění pneumatik.

Včas vyměňovací kontakty a svíčky.

Pokud budete dodržovat tyto zásady, tak můžete ušetřit 10 až 25% pohonných hmot.