Při stavbě se řeší i odvoz suti

Stavba je několikaměsíční, mnohdy i několikaletý proces, který zahrnuje celou řadu pracovních činností, mezi které se řadí také odvoz suti. Bourání starého stavení po sobě zanechá velké množství nepoužitelného materiálu, který je nezbytné bezpečně zlikvidovat. V následujících řádcích vám prozradíme, na koho se v této oblasti obrátit, abyste neprohloupili.

Suť je ve své podstatě neidentifikovatelný odpad nestálého charakteru, přičemž odvoz suti se zajišťuje za pomoci nákladních vozidel. Zajímá vás odvoz odpadu Praha?

Jak na odvoz suti?

Stavba, rekonstrukce a přestavby, stavební úpravy. Právě při takových pracích vzniká odpad. Pod sutí je zkrátka všechen odpad, jenž vzniká stavebními činnostmi, přičemž do sutě spadají zbytky cihel, tvárnic i kamení, omítky, železo, plast, dřevo, staré obklady, sádrokarton, papír, štěrk, zemina, tepelná izolace, sklo i azbest.

Vzhledem k tomu, že zmíněné materiály se nedají z ekologických důvodů odvážet do přírody, protože se z nich uvolňují škodliviny a toxiny, potom je důležité, aby se suť odvezla na schválené místo, a to na sběrný dvůr.

Jestliže hledáte specialistu na odvoz suti Praha, obraťte se na autodopravu Marek Vejšický, který disponuje vozovým parkem, s nímž zvládne i odvezení stavebního odpadu. Přistaví vám kontejner na požadované místo, a to už do 1,5 hodiny od podání objednávky.

Co vám specializovaná společnost nabídne?

Marek Vejšický se svou autodopravou umožňuje přistavení kontejnerů na odpad Praha. Portfolio služeb je však mnohem pestřejší a dokáže vám zajistit i odvoz písku, štěrku a betonu, likvidaci demoličního odpadu i odpadu ze zahrady. Dále pak provádí demolici. Pro nakládání odpadu má společnost připraven strojní nakladač.

Tak neváhejte a obraťte se na někoho, kdo má letité zkušenosti se sutí a odpadem ze staveb. Vy se nemusíte o nic starat.