Odkup kovošrotu má svoje jasná pravidla. Která byste rozhodně měli znát?

Klasický výkup kovošrotu na sběrných dvorech je tady s námi už dlouhé desítky let, a na sto procent s námi také dlouhé desítky let bude i do budoucnosti. Bohužel se ale stává, že se v některých případech stává pomalu výkup spíše divokým západem.

Před několika lety se například šířila vlna loupeží, které jednoduše měly za úkol odcizit kovové výrobky a předměty, které končily ve sběru. A právě i proto vznikla celá řada pravidel, která byste měli pro odkud kovošrotu znát.

Ideální dělení podle druhů šrotu

Šrot můžete rozdělit na celou řadu druhů. Na jedné straně zde bude ten nejklasičtější kovošrot, který značí směsici kovových materiálů v různé úpravě. Mezi nimi se ale kolikrát může najít nemalé množství měděného nebo hliníkového materiálu. Především tyto materiály je přitom extrémně dobré dát stranou. Důvodem je, že jsou mnohem dražší na jednotkovou cenu. Proto tak dostanete i za půl kila barevných kovů lepší peníze než jinak za několik kilo klasického směsného kovošrotu.

Ověřování totožnosti je podmínkou

Dříve to nebylo potřeba, ale dnes už tomu tak je. Bez ověřování totožnosti totiž nemáte sebemenší šanci na to, že byste mohli realizovat výkup. Přitom není problém, aby si mohly přivydělat také děti podobnou aktivitou, jen samotný příjem musí být i se zákonným zástupcem. Především se to pak týká služeb, jako je výkup mědi Plzeň. Právě u barevných kovů se totiž před lety začala rozmáhat celá vlna kriminální činnosti, která vyústila v krádeže okapů, značek, trolejí nebo dokonce kolejnic. Od té doby je tak identifikace pomocí občanského průkazu nedílná součást každého výkupu kovů.

Některé předměty se zásadně nepřijímají

Ačkoliv můžete mít všechny doklady a také můžete tvrdit, že jsou předměty opravdu vaše, tak se někdy může stát, že vám je výkup zkrátka nepřijme. Dokud jde o klasický výkup železného šrotu, tak není důvod se něčeho obávat. Pokud byste ale chtěli prodávat větší množství mědi a hliníku, tak se často kontrolují zdroje. Příkladem toho, co se nemusí přijmout, jsou například zbytky trolejového vedení, svazky vysokonapěťových kabelů, nebo části připomínající dopravní značení.