Limity hmotnosti aktovek pro děti?

Školní aktovka

Každý rodič by měl brát normy které jsou uvedeny níže na zřetel a zamyslet se nad tím, zdali nejsou děti které nosí každý den aktovku přetěžovány. Musí si každý uvědomit, že kromě všech pomůcek musí děti v aktovce nosit i svačinu, pití, přezůvky a oblečení na tělocvik a podobně.

Limity plných aktovek stanovené lékaři.
1. až 2. ročník 2,5 kg
3. až 4. ročník 3,5 kg
5. až 6. ročník 4 kg
7. až 9. ročník 5 kg

Limity prázdných aktovek pro děti stanovené lékaři.
pro 1. stupeň 1200 g
pro 2. stupeň 1400 g

Školní brašna je zátěží kterou nosí žák denně do školy a proto by se měl každý rodič tímto článkem řídit.