Rozdíl mezi vodičem a izolantem

Vodiče izolanty

Jak jistě víme, ne všechny materiály vodí elektrický proud. Jaký je ale rozdíl mezi vodičem a izolantem?

Některé materiály vedou dobře elektrický proud. To jsou vodiče. Například hromosvod chrání dům před bleskem. Není to nic jiného, než obyčejná kovová tyč, která svede elektrickou energii blesku do země.

Některé materiály nevodí elektřinu vůbec jako například umělá hmota, guma nebo látka. Tyto materiály jsou nazývané izolanty.

Vodiče a izolanty lze ale kombinovat dohromady a díky tomu vznikne například šroubovák nebo šňůra od žehličky. Izolanty chrání tyto předměty, aby byly pro lidi bezpečné při manipulaci s nimi.