Jak vzniká zkamenělina živočicha nebo rostliny

Zkamenělina

Také už vás někdy napadla otázka jak může vzniknout zkamenělina určitého živočicha nebo rostliny? Představte si že způsobů je více:

Nejčastější je asi způsob, kdy malý živočich nebo rostlina uvízne v přírodní látce která časem ztuhne.

Tvrdé části rostlin nebo živočichů také mohou během rozkladu zuhelnatět a zůstane z nich pouze prvek uhlík.

Nerostné látky vsákly do horniny, nahradili měkké části rostliny nebo uhynulého živočicha a utvořili zkamenělinu podobnou hornině.

Mohou také tvrdé části rostlin nebo živočichů nahradit minerály.