Jak poznat autistu, jak se chová autista?

Autismus

Podle následujících 14 bodů můžete poznat zdali se jedná o autistu nebo ne. U každého se samozřejmě autismus může projevovat trochu jinak.

Nevhodně se směje nebo chychotá. Dokonce i v situacích kdy to opravdu není vhodné.

Neuvědomuje si nebezpečí. Často se stává například že autista vběhne kousek před projíždějící vůz aniž by si uvědomoval riziko.

Autisté mají posunutý práh bolesti. Nevadí jim že se občas někde odřou nebo poraní.

Nemazlí se. Většinou se odmítají mazlit jak s rodiči, tak s domácími zvířaty jako je pes nebo kočka.

Autisté si vydrží dlouho a soustavně hrát. Nevadí jim že si hrají sami a vydrží to opravdu dlouho. Pro jiné děti by bylo hraní bez ostatních nezábavné.

Nevyhledávají oční kontakt. Autista se vám při rozhovoru jen opravdu málokdy podívá do očí. Spíše kouká do země nebo do strany.

Raději jsou o samotě. Autisté nevyhledávají moc společnost a raději si hrají nebo jsou prostě o samotě bez přítomnosti druhých lidí.

Mají problémy s vyjadřováním potřeb. Například pokud mají vysvětlit co přesně chtějí.

Mají nevhodný vztah k věcem.

Opakují slovo či fráze neustále dokola.

Mají nevhodné nebo nemají vůbec žádné reakce na zvuk. To se projeví například na koncertě.

Autista rád roztáčí různé věci dokola nebo se sám točí pořád dokola. Je běžné že doma neustále roztáčí různé hračky které přitom nejsou k tomu určené, například autíčko.

Nadávání ostatním sprostě.

Špatně navazují vztah s ostatními. Proto si po většinu času hrají sami bez ostatních.