Jak postupovat při dopravní nehodě

Co potřebujete?

• povinná výbava auta (lékárnička, reflexní vesta, výstražný trojúhelník),
• mobilní telefon,
• hasicí přístroj,
• tiskopis „Evropský záznam o dopravní nehodě“,
• pojištění pro případ odpovědnosti za škodu z provozu vozidla (povinné ručení),
• doklady.

 1. Nejprve zjistíme, zda není nikdo ze spolujezdců i druhého (popřípadě všech vozidel) zraněn. Při těžších poraněních ihned zavoláme záchrannou službu (č. 155 či 112), pokud jsme zraněni jen lehce, vyhledáme lékařské ošetření. Nepodceňujeme vnitřní poranění. Jakákoliv zastřená bolest může mít vážné následky.
 2. Zajistíme místo nehody. Zapneme varovná světla, nasadíme si reflexní vestu a na vhodné místo umístíme varovný trojúhelník. Přitom nevstupujeme, pokud to není nutné, do vozovky.
 3. Přivolejte k místu nehody policii (č. 158) v případě, že:
 • došlo při nehodě ke zranění nebo k úmrtí,
 • poškození majetku je v rozsahu větším než 100 000 Kč,
 • došlo k poškození majetku třetích osob, včetně poškození majetku státu, obcí anebo poškození týkající se výkonu vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy Ředitelstvím silnic a dálnic,
 • došlo k poškození majetku v rozsahu nižším než 100 000 Kč, ale nedohodnete se s účastníkem nehody na zavinění,
 • pokud viník nehody unikl z místa nehody.

  4) Dohodneme se s účastníky nehody na zavinění a vyplňte tiskopis. Pokud nemusíme přivolat policii, pořídíme fotografické záznamy nehody.
 • 5) Napište si jména a potřebné údaje řidičů ostatních havarovaných vozidel a svědků nehody. Žádejte o předložení dokladů a opište si následující údaje:
 • jméno, příjmení a bydliště řidiče (případě firemního vozidla si zapište i název firmy, IČ a sídlo vlastníka vozidla,
 • typ a SPZ jeho vozidla,
 • údaj, u které pojišťovny je viník dopravní nehody pojištěn. Zapište si kromě jména a adresy pojišťovny i číslo tohoto dokladu o pojištění, které zpravidla odpovídá číslu jeho pojistné smlouvy.

  6. Pokud jste nehodu nezavinil/a vy, obraťte se na pojišťovnu viníka a uplatněte nárok na náhradu škody. Pokud není znám viník nehody, obraťte se na Českou kancelář pojistitelů. V tomto případě je nutné přivolat k nehodě policii (viz výše). Údaje o neznámém vozidle lze vyhledat podle SZP na www.ckp.cz.

  7. Pokud jsme viníkem nehody, poskytneme poškozenému všechny potřebné informace (viz výše) a neprodleně hlásíme pojistnou událost pojišťovně, u které máme sjednané povinné ručení.