Hasicí přístroj
Informace

Jakým hasicím přístrojem co hasit

Hasicí přístroje dělíme dle typu náplně na pěnové, vodní, práškové, sněhové a halotronové. Který hasicí přístroj ale na jaký typ požáru použít? Pěnový hasicí přístroj.Vhodný na pevné hořlavé látky, benzín, nafta, minerální oleje a tuky.Nevhodný […]

Šifra
Informace

Jaký je rozdíl mezi kódem a šifrou?

Možná vás to překvapí, ale kód je něco jiného než šifra. Často si to lidé pletou a používají slovo kód pro šifru a naopak. Šifra znamená, že se v tajném vzkazu každé písmeno nahradí nějakým […]

Škvor
Informace

Dokáže škvor opravdu prorazit ušní bubínek?

Obzvláště v dřívějších dobách se hodně říkalo o škvorovi, že nám vleze do ucha a tam svými kleštičkami propíchne ušní bubínek. Zakládá se toto pověra na pravdě nebo ne? Dosud nebyl zaznamenán jediný případ, kdy […]

Školní aktovka
Informace

Limity hmotnosti aktovek pro děti?

Každý rodič by měl brát normy které jsou uvedeny níže na zřetel a zamyslet se nad tím, zdali nejsou děti které nosí každý den aktovku přetěžovány. Musí si každý uvědomit, že kromě všech pomůcek musí […]

Vodiče izolanty
Informace

Rozdíl mezi vodičem a izolantem

Jak jistě víme, ne všechny materiály vodí elektrický proud. Jaký je ale rozdíl mezi vodičem a izolantem? Některé materiály vedou dobře elektrický proud. To jsou vodiče. Například hromosvod chrání dům před bleskem. Není to nic […]

Tlakový hrnec
Informace

Proč je jídlo v tlakovém hrnci vařené rychleji?

Napadla vás někdy otázka, na jakém principu funguje tlakový hrnec neboli papiňák? Proč je jídlo v papiňáku vařené rychleji než v normálním hrnci jen pod pokličkou? Všichni jistě víme, že voda se začne vařit při […]

Chůze délka kroku
Informace

Délka kroku podle výšky těla? Jak vypočítat?

Průměrná délka kroku se rovná přibližně 42 % vaší výšky. Díky tomu si můžete snadno vypočítat jak dlouhý krok máte. Níže ještě přikládáme orientační tabulku s přibližnými hodnotami které potřebujete znát například při zadávání dat […]

Symboly vánoc
Informace

Jaké jsou vánoční symboly

Vánoční anděl je bytost, která funguje jako prostředník a spojuje božskou a světskou sféru. Díky tomu můžou lidé vzájemně komunikovat a přináší jim zvěstování a různá poselství. Ryba byla postním jídlem. Zároveň je symbolem Ježíše […]