Jak správně zaokrouhlovat čísla

Čísla

Každý z nás se občas dostane do situace kdy potřebuje zaokrouhlit určité číslo. Jak ale správně zaokrouhlovat čísla?

Zaokrouhlování reálných čísel:
Cifry 0, 1, 2, 3, 4 zaokrouhlujeme dolů (vynecháme je).

Cifry 5, 6, 7, 8, 9 zaokrouhlujeme nahoru (předchozí cifru o jednotku zvětšujeme).

Například:
7328,15 zaokrouhleno na desetiny 7328,2
7328,15 zaokrouhleno na stovky 7300
7328,15 zaokrouhleno na tři platné číslice 7330
0,0397 zaokrouhleno na setiny 0,04
0,0397 zaokrouhleno na dvě platné číslice 0,040