Rozdíl mezi užovkou a zmijí

Had

Lidé si často zaměňují užovku se zmijí. Nejčastěji se jedná o zmiji obecnou s užovkou hladkou. Proto se dneska podíváme na ty největší rozdíly které mezi nimi jsou.

Rozdíly můžeme najít ve tvaru hlavy a zřítelnicí oka hada. Užovky mají oči s oválnou kulatou zřítelnicí, kdežto zmije má štěrbinovitou svislou zřítelnici. Užovka má štíhlé tělo a pohybuje se velice rychle. Zmije je kratší, silnější a pohybuje se pomaleji.

Zmije obecná
• Hlava: trojúhelníkovitá
• Zornice: svislé
• Kresba: Klikatá čára –
kosočtverce
• Usmrcení kořisti: uštknutím
• Potrava: hlodavci
• Životní prostředí: slunné
oblasti
• Rozmnožování: živorodá
• Velikost: 55 – 60 cm

Užovka obojková
• Hlava: oválná
• Zornice: kulaté
• Kresba: žluté poloměsíčité
skvrny
• Usmrcení kořisti: škrcením
• Potrava: obojživelníci, ryby
• Životní prostředí: zarostlé
břehy stojatých vod
• Rozmnožování: klade vejce
• Velikost: až 150 cm