Protipožární Ochrana

Každý rok vznikne v České republice na tisíce požárů. Jenom za loňský rok, podle statistiky Hasičského záchranného sboru, došlo k 16 162 požárům. Celkové škody se při tom vyšplhaly na 4 348,1 mil Kč a nejčastěji požárníci zasahovali u požárů budov.

Příčiny jsou různé od zkratu elektroinstalace po zapomenutou hořící svíčku. Následky však mohou být fatální. Jakmile se požár začne nekontrolovatelně šířit pohltí sebou vše co se mu v cestu postaví. Pokud je však stavba dobře zabezpečená, můžou se škody na majetku výrazně snížit. Co by tedy nemělo chybět v protipožárním vybavení jakéhokoliv obytného, čí komerčního prostoru?

Protipožární dveře, okna a stěny

Kvalitní protipožární dveře, které uzavřou prostor při požáru, odolávají vysokým teplotám a zabraňují šíření ohně a kouře, mohou poskytnout desítky minut navíc při evakuaci.

Dnes by vstupní protipožární dveře měli být povinností u každé budovy. V praxi to znamená, že jakmile je hotov návrh budovy, sejdou se architekti, majitelé, investoři a hledají nejvhodnější opatření pro pasivní protipožární ochranu.

Při výběru, je třeba si hlídat výrobní materiál a technické parametry a vybrat si jenom ty opatřeny certifikátem. Jedině certifikované dveře, Vám zaručí, že opravdu dokážou oheň dočasně zadržet a zároveň dokážou odolat plamenům.

Detektor kouře

Nedílnou součástí ochranného systému jsou bezdrátové hlásiče. Staré činžovní domy jimi nedisponují, ale podle vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb jsou nyní povinné i pro bytové jednotky. Toto zařízení detekuje vznikající požár a signálem na něj upozorňuje.

Hasicí přístroj

Zákon dále ukládá vlastníkům domů povinnost vybavit obytné prostory Hasicími přístroji. Množství závisí na velikosti prostor. Menší byty si vystačí s vodním nebo pěnovým přístrojem. Větší prostory už vyžadují i hasicí přístroj pro hašení pevných látek.

Kontrola

Jak předejít nečekaným požárům?  Instalací výše zmíněných zařízení to nekončí. Je třeba dle §7 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci, pravidelně kontrolovat jejich provozuschopnost. Nezapomeňte na pravidelné revize.

 Ze všeho nejdůležitější, ale je ukládat sirky nebo zapalovače z dohledu zvídavých dětí. Ohromné riziko představují spotřebiče, elektrické i plynové. Také je dobré si zkontrolovat stav elektrických zařízení, spouštěčů a vypínačů a veškeré elektroinstalace vůbec.

Investice do zabezpečení nemovitosti před vznikem požáru zcela vyplatí. Je to ochrana života a zdraví obyvatel domu i jejich majetku. To za tu trochu extra korun určitě stojí za to.