Jakým hasicím přístrojem co hasit

Hasicí přístroj

Hasicí přístroje dělíme dle typu náplně na pěnové, vodní, práškové, sněhové a halotronové. Který hasicí přístroj ale na jaký typ požáru použít?

Pěnový hasicí přístroj.
Vhodný na pevné hořlavé látky, benzín, nafta, minerální oleje a tuky.
Nevhodný na hořlavé kapaliny mísící se s vodou, hořlavé plyny.
Nesmí se použít na elektrická zařízení pod proudem a lehké a hořlavé alkalické kovy.

Vodní hasicí přístroj.
Vhodný na papír, dřevo a další pevné hořlavé látky.
Nevhodný na benzín, naftu, líh, ředidlo, hořlavé plyny a cenné materiály (archivy).
Nesmí se použít na elektrická zařízení pod proudem, lehké a hořlavé alkalické kovy, látky prudce reagující s vodou například kyseliny, rostlinné a živočišné tuky a oleje.

Práškový hasicí přístroj.
Vhodný na elektrická zařízení pod proudem, hořlavé plyny, benzín, naftu a olej, pevné materiály, počítače, televizory a další elektroniku.
Nevhodný na dřevo, uhlí a textil.
Nesmí se použít na lehké a hořlavé alkalické kovy.

Sněhový hasicí přístroj CO2.
Vhodný na elektrická zařízení pod proudem, hořlavé plyny, hořlavé kapaliny, jemnou mechaniku a elektronická zařízení.
Nevhodný na pevné hořlavé látky typu dřevo nebo textil či uhlí.
Nesmí se použít na lehké a hořlavé alkalické kovy, hořlavý prach, sypké látky.

Halotronový hasicí přístroj.
Vhodný k hašení automobilů nebo jemné mechaniky a elektroniky či elektrických zařízení. Dokonce se osvědčil i při hašení archivů a cenných materiálů.
Nevhodný pro hašení pevných žhnoucích látek.

Do domácnosti je nejvhodnější použít práškový hasicí přístroj. Kontrola hasicího přístroje by se měla provádět jednou ročně, nebo po každém jeho použití nebo mechanickém poškození.