Jaké jsou stupně povodňové aktivity

Povodeň

Za zkratkou SPA, se ukrývá číselné označení situace stupně povodňové aktivity z hlediska míry ohrožení obyvatelstva a jeho majetku způsobené povodní. Existují celkem tři možné stupně povodňové aktivity.

První stupeň – stav bdělosti. Nastává při nebezpečí přirozené povodně.

Druhý stupeň – stav pohotovosti. Se vyhlašuje v případě, že nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň.

Třetí stupeň – stav ohrožení. Se vyhlašuje při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu.

Pro normální stav bez hrozícího nebezpečí neexistuje žádný „nultý stupeň“.