Jak se vyrovnat s časovým posunem?

Časový posun

Při cestování letadlem dochází často k narušení biorytmů což následně způsobuje různé zdravotní potíže. Může se dostavit únava, podrážděnost či nespavost. Tomu lze však snadno předejít.

Letíte-li na východ, pár dnů předtím choďte dříve spát. Pokud letíte na západ, snažte se usínat naopak co nejpozději. A rozhodně se vyvarujte léků na spaní. Ty by váš biorytmus ještě více narušily.