Jak ohnout novodurovou (PVC) trubku

Potřebujete ohnout novodurovou trubku a nevíte jak na to?

Trubku na jedné straně „zazátkujte“, naplňte horkým pískem, druhý konec rychle uzavřete stejným způsobem. Jestliže teplo horkého písku ke zvláčnění trubky nepostačí, nahřejeme ji v horké vodě nebo nad bezplamenným žárem, nikoli nad otevřeným ohněm. Pak v rukavicích trubku pomalu tvarujeme. Místo ohybu ochladíme ve vodě nebo mokrým hadrem. Tak získáme pravidelný hladký ohyb bez nežádoucího zploštění a zvlnění.

Tímto způsobem se dá ohnout novodurová trubka bez dalšího dílenského drahého vybavení.