Jak dlouho platí lékařský předpis?

Doktor léky

Od 1. ledna došlo ke změně platnosti některých receptů od lékaře. Nová vyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb je následující.

Platnost receptu 1 den.
Stále platí že recept vystavený lékařskou pohotovostní službou je platný pouze jeden den a musíte si jej vyzvednout nejdéle do konce kalendářního dne následujícího po dni jeho vystavení.

Platnost receptu 14 dní.
Pro ostatní recepty pokud neurčí lékař jinak, (může na receptu uvést platnost například 1 měsíc), platí 14-denní lhůta pro vyzvednutí.

Platnost receptu až 1 rok.
Opakovací recept s předepsaným léčivým přípravkem, jehož výdej se má opakovat, může lékař předepsat až na jeden rok.