Vystavení občanského průkazu

Každý občan starší patnácti let s trvalým pobytem na území ČR je povinen vlastnit občanský průkaz. Jaké nyní existují typy OP, co je nutné doložit při žádání o OP či jak je dlouhá lhůta vystavení dokladu, to vše se dozvíte v následujícím článku.Návod

Od 1.1.2012 se s žádostí o občanský průkaz musíte obrátit na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou platností. Již nelze žádat o vydání OP u matričních úřadů.

Na výběr máte ze dvou možností – můžete požádat o vystavení tzv. občanského průkazu se strojově čitelnými údaji s elektronickým čipem či tzv. občanský průkaz se strojově čitelnými údaji bez čipu. Dále vám mohou vystavit OP s dobou platnosti 6, 3 či 1 měsíc. Elektronický čip je dobrovolný a vydává se pouze na žádost občana, tudíž za příplatek. Využívá se zejména k nahrání elektronického podpisu občana, což může v určitých situacích usnadňovat komunikaci s úřady apod.

Pro vydání nového OP je nutné doložit rodný list občana, který má trvalé bydliště na území ČR, případně další doklady, pokud dojde k rozporu zjištěných údajů při zpracování.

Vystavení OP s elektronickým čipem podléhá správnímu poplatku ve výši 500 Kč. V případě vydání nového OP bez čipu je bezplatné.

Lhůta pro vyřízení OP je zpravidla 30 dní ode dne podání žádosti na příslušný obecní úřad s rozšířenou platností.

Při zničení, ztrátě či poškození vašeho občanského průkazu se platí správní poplatek ve výši 100 Kč. Uchovávejte jej proto na bezpečném místě, aby nedošlo ke ztrátě.