Stavitelské slohy na území naší republiky

Architektura u nás

Na území naší republiky se vystřídaly všechny stavitelské slohy, kterými se v Evropě během staletí stavělo. Každá doba vtiskla architektuře svůj ráz, a znáte-li hlavní stavitelské slohy, můžete alespoň zhruba odhadnout stáří památných budov.

Sloh románský (obr. nahoře)
Naše nejstarší stavební památky až do poloviny 13. století.
Sloh gotický (obr. nahoře)
V gotickém slohu se u nás stavělo do konce 15. století.
Sloh renesanční (obr. nahoře)
Renesance ovládla naše stavebnictví do 17. století.
Sloh barokní (obr. nahoře)
Barokní sloh se u nás používal do poloviny 18. století.
Sloh rokokový (obr. nahoře)
Zdrobnělý sloh barokní je slohem druhé poloviny 18. století.
Sloh empírový (obr. nahoře)
Napodobuje klasický sloh řecký a římský. U nás se používal do 20. let 19. století.
Sloh secesní (obr. nahoře)
Od konce 19. století do první světové války.