Přílety a odlety stěhovavých ptáků

Racek pták

Přílety a odlety stěhovavých ptáků seřazené podle abecedy. U každého stěhovavého ptáka je uvedený měsíc odletu do teplých krajin a příletu zpět.

Jméno ptákaPříletOdlet
Bělořit šedý49
Budníček lesní49
Bukač velký310
Čáp bílý310
Čejka chocholatá310
Červenka obecná310
Drozd zpěvný310
Drozd kvíčala311
Dudek chocholatý48
Holub doupňák310
Holub hřivnáč310
Husa polní29
Chřástal vodní310
Jiřička obecná49
Kachna divoká311
Konipas bílý310
Konipas luční410
Krutihlav obecný49
Křepelka polní59
Kukačka obecná48
Lejsek šedý59
Lelek lesní410
Linduška lesní311
Lyska černá311
Mandelík hajní59
Ostříž lesní49
Pěnice pokřovní410
Pěnice vlašská48
Pěnkava obecná310
Racek chechtavý39
Rákosník obecný49
Rehek domácí310
Rehek zahradní49
Rorýs obecný49
Sedmihlásek hajní58
Skřivan polní211
Slavík obecný49
Slípka zelenonohá311
Sluka lesní310
Špaček obecný211
Ťuhýk obecný59
Vlaštovka obecná49
Vlha pestrá59
Volavka popelavá39
Zvonohlík zahradní310
Žluva hajní58