Nejdelší báseň světa má 1,8 milionu slov

Nejdelší báseň

Jednou z nejdelších básní světa je Mahábhárata. Jedná se o indickou báseň napsanou starobylým jazykem sanskrt. Je čtyřikrát delší než Ilias a Odyssea dohromady. Celkem obsahuje více než 110 000 dvojverší a 1,8 milionu slov.

Recitování takové básně by trvalo několik dní a to bez přestávek.