Na jak velkou vzdálenost spatří orel kořist?

Orel zrak

Dneska se podíváme na živočicha, který má nejlepší zrak ze všech. Jedná se o orla a dokáže zaregistrovat pohybujícího se zajíce i na vzdálenost 3 km. Oči tohoto ptáka jsou stejně velké jako lidské oči, akorát s tím rozdílem, že dokáží zaostřit asi třikrát lépe. Díky tomu na vzdálenost 2 km dokáže orel zaregistrovat i nepatrný pohyb.

Orlí zrak je tak dokonalý, že může s velkou přesností sledovat oblast o velikosti sedmi kilometrů čtverečních. Ve světě zvířat nikdo lepší zrak než orel nemá.