Kolik si ještě pamatujete písmen Morseovy abecedy?

Telegraf

Dokážete zpaměti něco napsat Morseovou abecedou? Dneska si připomeneme čísla a písmena Morseovy abecedy.

a · – (akát)
b – · · · (blýskavice)
c – · – · (cílovníci)
d – · · (dálava)
e · (erb)
f · · – · (Filipíny)
g – – · (Grónská zem)
h · · · · (hrachovina)
ch – – – – (chléb nám dává)
i · · (ibis)
j · – – – (jasmín bílý)
k – · – (krákorá)
l · – · · (lupíneček)
m – – (mává)
n – · (národ)
o – – – (ó náš pán)
p · – – · (papírníci)
q – – · – (kvílí orkán)
r · – · (rarášek)
s · · · (sobota)
t – (tón)
u · · – (učený)
v · · · – (vyvolený)
w · – – (Waltrův vůz)
x – · · – (Xénie má)
y – · – – (ý se ztrácí)
z – – · · (zíváme jen)

1 · – – – –
2 · · – – –
3 · · · – –
4 · · · · –
5 · · · · ·
6 – · · · ·
7 – – · · ·
8 – – – · ·
9 – – – – ·
0 – – – – –
tečka · · · · · ·
čárka – – · · – –
otazník · · – – · ·
rovnítko – · · · –
úvozovky · – · · – ·
pomlčka – · · · · –
dvojtečka – – – · · ·
středník – · – · – ·
závorka – · – – · –
zlomková čára – · · – ·
vykřičník – – · · –

Pozor! – · – · –
Pomaleji! – · – · – · ·
Rozumím · · · – ·
Nerozumím (omyl) · · · · · · ·
Konec · · · – · –