Jak zvířata nevědomky pomáhají rozšiřovat semena rostlin

Semena potrava

Díky zvířatům se dokáží rozšířit semena rostlin i do vzdálenosti desítek kilometrů. Některé cestují na srsti živočichů, jiné uvnitř v žaludku jako potrava. Roznášení semen živočichy ať už zevně nebo uvnitř je jedním z nejběžnějších způsobů jak se rostlinné druhy šíří a obsazují nové oblasti.

Ptáci rádi jedí různé plody jejíž semena se dostávají do ptačího trusu a tím kilometry daleko. Veverka roznáší žaludy a jiné ořechy a podobné plody různě po lese. Sojka obecná zase různé druhy semínek zahrabává. Myši a hraboši zajišťují podzemní dopravu semen do nejrůznějších částí lesa. Další druhy semen se dostanou do nové oblasti když se pomocí malých háčků zachytí na srsti zvířat. Díky tomu můžeme postupem času objevit v nových oblastech rostlinné druhy které tam dříve vůbec nerostly.