Jak zlepšit příliš jílovitou nebo lehkou půdu na zahradě

Zemina jíl

Půda pro pěstování rostlin a zeleniny musí mít určité složení. Nesmí být příliš jílovitá a těžká, nebo naopak příliš lehká. Naštěstí každý druh půdy lze upravit aby se v ní rostlinám opravdu dařilo. Stav půdy se zjistí agrochemickým rozborem.

Jílovité těžké půdy které po dešti tvoří na povrchu pevný škraloup a v době sucha rozpukávají do hlubokých trhlin, zlepšujeme přídavkem říčního písku, někdy i vápna a rašeliny.

Půdy příliš lehké potřebují přídavek těžší hlinité země, kompostu a přirozených hnojiv.

Kamenitá půda se v některých případech ničí zvláštní patronou s třaskavinou, to jsou ovšem náročnější práce pro které je účelné povolat odborníka.