Jak určit světovou stranu bez kompasu

Kompas

Ocitneme-li se v neznámém terénu a potřebujeme zjistit hlavní světové strany, je to velmi jednoduché pomocí kompasu. Co když ale sebou kompas nemáme?

Určení světové strany podle slunce.
Víme, že v pravé poledne vrhá slunce stín přímo na sever. Stačí nám tak najít rovný klacek a můžeme zjistit sever. A protože se stín otáčí za hodinu a 15 stupňů, můžeme si zjistit sever i v jinou denní dobu.

Určení světové strany podle kostela.
Kostely, především románské a gotické, jsou zpravidla stavěny tak, že vchod je na západní straně a hlavní oltář na straně východní.

Určení světové strany podle sněhu.
Zbytky sněhu v předjaří se drží nejdéle na severní straně za keři a kameny.

Určení světové strany podle mraveniště.
Mraveniště mívají na jednu stranu sklon pozvolný a na opačnou stranu strmý. Strmý sklon je vždy na severní straně.