Jak udržet balkon dlouho v dobrém stavu

Balkon

Chceme-li aby nám balkon vydržel dlouho, musíme o něj dobře pečovat. Proto každý rok po zimě provádíme kontrolu domu včetně balkonu.

Zaměříme se hlavně na podlahu kterou tvoří většinou dlaždice. Musíme zkontrolovat především jednotlivé spáry, zdali nejsou poškozené. Jinak může dospod pronikat voda a vlhkost a narušit kovovou konstrukcí balkonu. Proto vždy udržujeme dlaždice v dobrém stavu a spáry především. Na první pohled mohou všechny dlaždice vypadat nepoškozené, ale pouhým poklepem můžeme poznat zdali je pod nimi duté místo.

Pokud budete pokládat novou dlažbu, tak si vyberte určitě mrazuvzdornou a zajistěte správný spát, aby mohla při dešti odtékat z balkonu voda směrem od domu.

U balkonového zábradlí pravidelně kontrolujte jeho stav a stabilitu a zdali je pevně ukotvené.

Balkon (kovové a dřevěné části) by se měl v pravidelných intervalech natírat barvou k tomu určenou. Můžeme tak prodloužit životnost těchto materiálů o desítky let.