Jak probíhala anestezie ve středověku?

Anestezie

Anestézie, neboli umělé uspání pacienta, se dnes provádí úplně běžně pomocí plynů jako například oxid dusný (N2O, rajský plyn) který je nejpoužívanějším plynným anestetikem. Jak tomu bylo ale dříve ve středověku?

Ve středověku se anestezie prováděla pomocí uspávací mořské houby, která byla napuštěná opiem, mandragorou a bolehlavem. Namočila se a pacientovi se přiložila na obličej. Ten usnul a operaci nic nebránilo. Při probuzení se přiložilo pacientovi na obličej plátno napuštěné silným roztokem octa.