Co je Wi-fi, IP adresa, Cookies, HTTPS, SSID, Firewall, VPN, Hotspot?

vpn hotspot

Nevíte co znamenají následující pojmy? Wi-fi, IP adresa, Cookies, HTTPS, SSID, Firewall, VPN, Hotspot? Přitom se s nimi běžně setkáváte co se týče počítačů.

Wifi – je bezdrátová komunikace v počítačových sítích. Dnes už se můžete na Wifi připojit v kavárnách, na letištích, nebo dokonce i ve vlaku.

IP adresa – je číslo které identifikuje síťové rozhraní v počítačové síti.

Cookies – jsou krátké textové soubory které se ukládají v počítači prostřednictvím prohlížeče a jsou vytvořené webovým serverem. Díky tomu při opětovné návštěvě stránky získá server všechny informace které si předtím uložil.

HTTPS – poslední dobou hodně používaný protokol umožňující zabezpečenou komunikaci v počítačové síti. Dříve se používal protokol určený pro výměnu hypertextových dokumentů ve formátu html HTTP.

SSID – řetězec 32 znaků, kterými se jednotlivé sítě liší. Je vysílán v pravidelných intervalech jako broadcast, Takže si potenciální klienti zobrazí dostupné bezdrátové sítě ke kterým je možné se připojit.

Firewall – omezuje přístup na počítač nebo síť a tím chrání lokální síť.

VPN – jedná se o soukromou virtuální síť.

Hotspot – místo či oblast s možností bezdrátového připojení k internetu. Můžete například zapnout na mobilním telefonu hotspot a připojit se na něj přes notebook. Data se budou účtovat mobilnímu telefonu ale bude připojený na internetu i notebook.