Co je to směšovací ventil, a proč je pro vodovodní obvody nepostradatelný?

Jedná se o velice malou a technologicky jednoduchou součástku. Přitom se ale zároveň bavíme o součásti vodovodních soustav, která je naprosto nepostradatelná pro jejich stoprocentní funkci. Takzvané směšovací ventily jsou totiž potřeba všude tam, kde se mísí studená a teplá voda.

Díky tomu je tak směšovací ventil výborným nástrojem pro regulaci teplot jak v klasickém vodovodním řádu, tak i v případě topných obvodů. Navíc u toho můžeme počítat s tím, že nám nabídne celou řadu eventualit, které jej dělají více či méně kvalitní volbou pro konkrétní účely.

Automatizované směšování vody

Směšovací ventily podle svého provedení mohou fungovat na několik bází. Na jedné bázi se může jednat o stoprocentně mechanické řešení, které na základě předem stanoveného poměru směšuje vodu. Jedná se sice o řešení „hloupé“, ale ve své podstatě extrémně účinné. Pak jsou ale i zajímavější řešení, jako je třeba směšovací ventil se servopohonem. Ta nám nabízí možnost kontroly pomocí dálkového ovládání, nebo programovatelných spínačů.

Různé počty výstupních cest

Směšovací ventily také počítají s tím, že mohou plnit úlohu tam, kde je potřeba rozvětvit potrubí do jednotlivých částí. V tomto případě můžeme počítat s možnostmi jako je trojcestný, nebo čtyřcestný směšovací ventil. Tyto typy ventilů nám dávají příležitost podle potřeby rozdělit síť na jednotlivé větve. To můžeme prakticky využít například u dělení na jednotlivé topné obvody u vedle sebe stojících místností.

Jaké je umístění směšovacích ventilů v síti?

Jednoduše řečeno je vždycky umístění směšovacích ventilů tam, kde je potřeba do sebe míchat studenou a teplou vodu. To je velice abstraktní, protože to může být jak u samotného zdroje, tak i u koncového bodu celého potrubí. Proto je potřeba brát v potaz spíše stavbu a strukturu rozvodů jako takových.

I tak ale existují specifické druhy ventilů jako může být třeba směšovací ventil ve kotli, které spíše počítají s konkrétním užitím na konkrétním místě. Pokud ale není typ určený, jako je příklad výše, tak je většinou umístění směšovacího ventilu čistě otázkou návrhu vaší sítě.